DIAGRAM A FUNKCE OČNíHO SKLIVCE A VODNéHO HUMORU BODY MAPS - LIDSKÉ TĚLO

Sklovitý a vodný humorRedakce Choice
Jak se zbavit vosku
Jak se zbavit vosku
Gelovité tekutiny uvnitř oka mu pomáhají udržovat tvar, který hraje důležitou roli v celkovém zdraví očí. Tyto látky se nazývají sklivec a komorová voda. Sklovec je průhledná látka, která obsahuje přibližně 99 procent vody.